Tuusulan työkalukoneistus Oy:n (TTK Oy) asiakasrekisterin rekisteriseloste:

Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Tuusulan työkalukoneistus Oy:n (TTK Oy) asiakasrekisterin rekisteriseloste:

Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:
Tuusulan työkalukoneistus Oy
Tuottajankatu 13
04440 Järvenpää

Y-tunnus 0617668-0
Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
Pater Boijer-Spoof
puh. 050 5537 901

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri
Rekisterin pitämisen peruste: Asiakassuhde
Rekisterin käyttötarkoitus: Rekisteritietoja voidaan käyttää TTK Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä markkinatutkimukseen ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisteritietoja voidaan käyttää TTK Oy:n ja asiakkaan väliseen markkinointiin (ml. sähköinen suoramarkkinointi) ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

Asiakkaan ottaessa yhteyttä asiakaspalveluun puhelut voidaan nauhoittaa ja muu viestintä, kuten sähköposti- tai tekstiviestit tallentaa. Nauhoitettua tai muuten tallennettua viestintää voidaan käyttää asiakaspalvelutapahtumien todentamiseen. Tallenteet tuhotaan, kun niitä ei enää tarvita edellä mainittuihin tarkoituksiin. Ainoastaan asiakastietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt käsittelevät tallennettua viestintää.

Rekisterin sisältämät tiedot:
Rekisteri voi sisältää TTK Oy:n asiakkaista ja TTK Oy palveluiden käyttäjistä seuraavia tietoja:

 • Asiakkaan perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, Y-tunnus ja asiakastunnus tai -tunnukset
 • Mahdollisen käyttäjän nimi- ja osoitetiedot
 • Yritysasiakkailta yrityksen yhteyshenkilön ja käyttäjien tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä tehtävä ja asema yrityksessä)
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilatut osat ja kuvanumerot, palvelut, laitteet, sopimussuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärä, tilauksen arvo, tilaus- ja toimituspäivä, peruutus- ja palautustiedot,
 • Asiakashistoria kuten, asiakkaan yhteydenotot, tarjous-, tilaus- ja sopimustiedot
 • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • Asiakaspuheluiden nauhoitus ja muun asiakaspalvelutilanteeseen liittyvän viestinnän tallennus
 • Laskutustapatieto, laskutusyhteystiedot ja muut laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Luettelotietojen julkaisukielto
 • Asiakkaan itsensä antamat tai muutoin asiakkaan suostumuksella kerätyt lisätiedot
 • Eri palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän ja palvelu- ja sisältökäytön käyttö- ja asiointitiedot (esim. palvelun ominaisuuksien käyttö-, haku- ja selaustiedot)
 • Rekisterin sisältämistä tiedoista koostetut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta relevantit asiakasta koskevat tiedot

Rekisteritietojen tietolähde:
Henkilötietoja kerätään tarjouspyyntöjen ja tilausten yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä tai rekisteröidyn suostumuksella (esim. evästeitä käyttämällä). Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä.

Tietojen luovutus:
TTK Oy voi luovuttaa rekisteritietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tietojen käsittelyn teknisen tai operatiivisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita TTK Oy:n alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. TTK Oy voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tällöinkin TTK Oy huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Asiakasrekisterin luottamuksellisuus:
Koko TTK Oy:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Asiakassuhteen päätyttyä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen.

Tarkastusoikeus:
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Tuottajankatu 13, 04440 järvenpää

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee TTK Oy:n asiakasrekisterin rekisteritietoja.

Vieritä ylös